RE-MIGRATION

MINI-DOCU SERIE

De VN organisatie voor Migratie (IOM) vroeg ons een serie documentaires te maken over migranten die zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst. Hiervoor bezocht ik Fuad en Ifrah in Ethiopie en Happy en Kateness in Malawi. Ik schoot deze serie op een kleine Sony FX3.

Fuad leefde op straat in Djibouti, en Ifrahs paspoort werd geconfisceerd door haar werkgever in Dubai. IOM helpt deze mensen terug te keren naar hun land van herkomst, en helpt hen met re-integratie in hun gemeenschap en gerichte trainingen voor werk. De mini-docu’s laten hiermee zien hoe deze mensen, ondanks hun traumatische ervaringen, toch hun leven opnieuw op weten te pakken.

IOM assists these people with programs for reintegration in their communities as well as providing job training and opportunities.

“Now I know why God gave me this name. Because he had plans for me” HAPPY

IOM is de organisatie van de Verenigde Naties die zich wereldwijd bezighoudt met migratie. Deze serie documentaires werd geschoten in 24 landen. Voor IOM is belangrijk om een evenwichtig narratief te bieden over de verwachtingen van migratie en herintegratie.

Client: IOM
Agency: Beyond Borders Media
Work: Camera and Edit